main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
31.
  ชื่อรายการ         :  คูณ
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Colocasia gigantea Hook. f.
  ชื่อวงศ์               :  Araceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  คูน อ้อดิบ ทางคูณ ทูน ตูน กระดาษขาว...
32.
  ชื่อรายการ         :  บอนหวาน
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Colocasia antiquorum Schott.
  ชื่อวงศ์               :  Araceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  บอน บอนเขียว บอนจีนดำ บอนหวาน บอนท่า บอนน้ำ...
33.
  ชื่อรายการ         :  ผักหนาม
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lasia spinosa Thw.
  ชื่อวงศ์               :  Araceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  ผักหนาม...
34.
  ชื่อรายการ         :  เตยหอม
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Pandanus amaryllifolius Roxb.
  ชื่อวงศ์               :  Araceae
  ชื่อสามัญ           :  Pandanus palm
  ชื่ออื่น                :  -...
35.
  ชื่อรายการ         :  เทา
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Spirogyra sp.
  ชื่อวงศ์               :  Zygnemataceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  สาหร่ายน้ำจืด (เทา), เตา, ไก...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]   ถัดไป>>