main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
26.
  ชื่อรายการ         :  หมากเม่าป่า
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Antidesma puncticulatum Miq.
  ชื่อวงศ์               :  Phyllanthaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  หมากเม้า บ่าเหม้า (ภาคเหนือ), หมากเม่า (ภาคอีสาน),...
27.
  ชื่อรายการ         :  หมากน้ำน้อย
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.
  ชื่อวงศ์               :  Annoaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  น้ำเต้าแล้ง (นครราชสีมา) น้ำน้อย (เลย) ต้องแล่ง (ม...
28.
  ชื่อรายการ         :  ผักกะแยง
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Limophila aromatica ( Lamk ) Merr
  ชื่อวงศ์               :  Scrophulariaceae
  ชื่อสามัญ           :  Balloon vine
  ชื่ออื่น                :  ผักกะแยง กระ แยง (อุดรธานี) ผักพา (ภาคเหนือ) มะอมป...
29.
  ชื่อรายการ         :  ตับเต่านา
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Hydrocharis dubia (Bl.) Back
  ชื่อวงศ์               :  Hydrocharitaceae
  ชื่อสามัญ           :  Frog bit
  ชื่ออื่น                :  ตับเต่านา...
30.
  ชื่อรายการ         :  สันตะวาใบพาย
  ชนิด                  :  ไม้ชายน้ำและไม้น้ำ
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Ottelia alismoides (L.) Pers
  ชื่อวงศ์               :  Hydrocharitaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  ผักควบ ผักโตวา สันตะวา...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]   ถัดไป>>