main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
16.
  ชื่อรายการ         :  มะนาว
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
  ชื่อวงศ์               :  Rutaceae
  ชื่อสามัญ           :  Lime, Common lime
  ชื่ออื่น                :  มะนาว มิสิว (เชียงใหม่) สีมานีบีห์ (ใต้-มลายู) ปะน...
17.
  ชื่อรายการ         :  มะยม
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Phyllanthus acidus
  ชื่อวงศ์               :  Euphorbiaceae
  ชื่อสามัญ           :  Star Gooseberry
  ชื่ออื่น                :  -...
18.
  ชื่อรายการ         :  ยอบ้าน
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Morinda citrifolia
  ชื่อวงศ์               :  Rubiaceae
  ชื่อสามัญ           :  Indian Mulberry
  ชื่ออื่น                :  ยอบ้าน (ภาคกลาง) มะตาเสือ (ภาคเหนือ)ยอ แยใหญ่ (กะเ...
19.
  ชื่อรายการ         :  มะละกอ
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Carica papaya L
  ชื่อวงศ์               :  Caricaceae
  ชื่อสามัญ           :  Papaya, Pawpaw, Tree melon
  ชื่ออื่น                :  มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ) หมักหุ่ง (ลาว,นครราชสีมา,เลย)...
20.
  ชื่อรายการ         :  ผักกุ่มน้ำ
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Crateva adansonii DC. ssp. trifoliata ( Roxb.)
  ชื่อวงศ์               :  Capparaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  -...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]   ถัดไป>>