main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
11.
  ชื่อรายการ         :  กระทอน
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Millettia pendula Benth.
  ชื่อวงศ์               :  Papilionaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  กระเจ๊าะ ขะเจ๊าะ สะท้อน...
12.
  ชื่อรายการ         :  ผักหวานป่า
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sauropus androgynus
  ชื่อวงศ์               :  Euphorbiaceae
  ชื่อสามัญ           :  Pak-wan Tree
  ชื่ออื่น                :  จ๊าผักหวานโถหลุ่ยกะนิ เต๊าะ นานาเซียม ผักหวานใต้ใบ...
13.
  ชื่อรายการ         :  ผักเม๊ก
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Syzygium gratum
  ชื่อวงศ์               :  Myrtaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  ไคร้เม็ด (เชียงใหม่ ภาคกลาง) เม็ก (ตะวันออก ตะวันอ...
14.
  ชื่อรายการ         :  ติ้ว
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Gratoxylum formosum(Jack) Dyer ssp.pruniflorum(Kurz.) Gogelin
  ชื่อวงศ์               :  Guttiferae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  แต้ว(ไทย) ติ้วขน(กลางและนครราชสีมา) ติ้วแดงติ้วยาง...
15.
  ชื่อรายการ         :  มะกรูด
  ชนิด                  :  ไม้ต้น
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Citrus hystrix DC.
  ชื่อวงศ์               :  Rutaceae
  ชื่อสามัญ           :  Porcupine Orange, Kiffir Lime, Leech Lime
  ชื่ออื่น                :  มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ) มะหูด (หนองคาย) ส้มกรูด ส้ม...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]   ถัดไป>>