main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
61.
  ชื่อรายการ         :  โหระพา
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Ocimum basilicum Linn.
  ชื่อวงศ์               :  Labiatae
  ชื่อสามัญ           :  Common Basil, Sweet Basil
  ชื่ออื่น                :  ห่อกวยซวย, โหระพาไทย, ห่อวอซุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอ...
62.
  ชื่อรายการ         :  สะระแหน่
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Metha cordifolia Opiz.
  ชื่อวงศ์               :  Labiatae
  ชื่อสามัญ           :  Kitchen Mint, Marsh Mint
  ชื่ออื่น                :  หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มักเงาะสะแน่ (ภาคใต้)...
63.
  ชื่อรายการ         :  กะเพรา
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Ocimum sanctum L.
  ชื่อวงศ์               :  Labiatae
  ชื่อสามัญ           :  Holy Basif
  ชื่ออื่น                :  กอมก้อ...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13