main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
51.
  ชื่อรายการ         :  อัญชัน
  ชนิด                  :  พืชเถาเลื้อย
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Clitoria ternatea L.
  ชื่อวงศ์               :  Leguminosae-papilionideae
  ชื่อสามัญ           :  Blue Pea, Butterfly Pea
  ชื่ออื่น                :  -...
52.
  ชื่อรายการ         :  กระชาย
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Boesenbergia rotunda (L.) Mansf
  ชื่อวงศ์               :  Zingiberaceae
  ชื่อสามัญ           :  Kaempfer
  ชื่ออื่น                :  กะแอนระแอน (ภาคเหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) ว่านพระอ...
53.
  ชื่อรายการ         :  ขมินชัน
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Curcuma Longa Linn
  ชื่อวงศ์               :  Zingiberaceae
  ชื่อสามัญ           :  Turmeric,Curcuma
  ชื่ออื่น                :  ขมิ้นหัว,ขมิ้นแกง,ขมิ้นหยวก (เชียงใหม่) ขมิ้น (กลา...
54.
  ชื่อรายการ         :  ขมินอ้อย
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Curcumazedoaria
  ชื่อวงศ์               :  Zingiberaceae
  ชื่อสามัญ           :  Zedoary, Luya-Luyahan
  ชื่ออื่น                :  -...
55.
  ชื่อรายการ         :  ข่า
  ชนิด                  :  พืชสมุนไพร
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Alpinia
  ชื่อวงศ์               :  Zingiberaceae
  ชื่อสามัญ           :  Galanga
  ชื่ออื่น                :  ข่าหยวก...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ]   ถัดไป>>