main menu

ชื่อพันธุ์ไม้ ประเภท           

ที่ รูปภาพ รายละเอียด
46.
  ชื่อรายการ         :  ตำลึง
  ชนิด                  :  พืชเถาเลื้อย
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Coccinia grandis (L.) Voigt
  ชื่อวงศ์               :  Cucurbitaceae
  ชื่อสามัญ           :  Ivy Gourd
  ชื่ออื่น                :  ผักแคบ (ภาคเหนือ)แคเด๊าะ (กระเหรี่ยงและแม่ฮองสอน) ...
47.
  ชื่อรายการ         :  ผักปลัง
  ชนิด                  :  พืชเถาเลื้อย
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Basella albe Linn. (ผักปลังขาว), Basella rubra Linn. (ผักปลังแดง)
  ชื่อวงศ์               :  Basellaceae
  ชื่อสามัญ           :  East indian spinach, Malabar Nightshade, Indian spinach, Ceylon Spinach
  ชื่ออื่น                :  ผักปลังขาว , ผักผลังแดง, ผักปลังใหญ่, โปเด้ง ฉ้าย ...
48.
  ชื่อรายการ         :  มะระขี้นก
  ชนิด                  :  พืชเถาเลื้อย
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Momordica charantia Linn.
  ชื่อวงศ์               :  cucurbitaceae
  ชื่อสามัญ           :  Bitter Cucumber, Bitter Gourd, Carilla Fruit.
  ชื่ออื่น                :  ผักไห่มะไห่ มะนอย มะห่วย ผักไซ (เหนือ) สุพะซู สุพะ...
49.
  ชื่อรายการ         :  ย่านาง
  ชนิด                  :  พืชเถาเลื้อย
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Tiliacora ; Trian dra (Colebr.) Diels
  ชื่อวงศ์               :  Menispermaceae
  ชื่อสามัญ           :  (ภาคกลาง) เถาย่านาง, เถาหญ้านาง, เถาวัลย์เขียว, หญ้าภคินี (เชียงใหม่)จ้อยนาง, จอยนาง, ผักจอยนาง (ภาคใต้) ย่านนาง, ยานนาง, ขันยอ (สุราษฎร์ธานี)ยาดนาง, วันยอ (ภาคอีสาน) ย่านางอื่น ๆ เครือย่านาง, ปู่เจ้าเขาเขียว, เถาเขียว
  ชื่ออื่น                :  ...
50.
  ชื่อรายการ         :  อ่อมแซบ
  ชนิด                  :  พืชเถาเลื้อย
  ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Justicia Gangetica
  ชื่อวงศ์               :  Acanthaceae
  ชื่อสามัญ           :  -
  ชื่ออื่น                :  อ่อมแซบ , ลืมผัว ,เบญจรงค์ ๕ สี, ตำลึงหวาน, บุษบาร...

ทั้งหมด 63 รายการ   :   13 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ]   ถัดไป>>